O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Cyfleoedd i gymryd rhan yn llunio’r prosiect

Dros yr haf rydym wedi bod yn siarad 1 – 1 efo nifer o bobl yn yr ardal a hoffwn ddiolch i’r rhai sydd wedi rhoi o’i hamser yn ystod y cyfnod. Yn ystod Medi, mae gennym nifer o ffyrdd gallwch chi gymryd rhan yn y prosiect.

Holiadur am eich defnydd chi o’r adnoddau naturiol yn yr ardal.

Rydym wedi lansio holiadur i gasglu ystod eang o safbwyntiau a phrofiadau o sut mae pobl yn defnyddio’r tir a môr yn ardal y prosiect, bydd hyn o gymorth mawr wrth inni gydweithio gyda phobl yr ardal i lywio’r prosiect. P’un ag ydych chi’n ffermio, yn rhedeg cwmni awyr agored, mwynhau bywyd gwyllt yr ardal, rydym yn awyddus i glywed ganddoch chi. 

Sgwrsiau Ar-lein – Diweddariad y prosiect 

16eg Medi 5.30yp – 6.30yp diweddariad yn Gymraeg
Siân Stacey, Swyddog Datblygu’r Prosiect
Rhys Evans, Swyddog Polisi RSPB Cymru

17eg Medi 5.30yp – 6.30yp diweddariad yn Saesneg
Siân Stacey, Swyddog Datblygu’r Prosiect
Steve Evison, Nearly Wild

Yn ystod y sgyrsiau yma byddwn yn rhannu ddatblygiadau’r prosiect a’r cynlluniau am y flwyddyn i ddod. Byddwn ni’n croesawu cwestiynau yn ystod y sgyrsiau yma. Gallwch anfon cwestiynau i ni o flaen llaw drwy e-bostio, neu gallwch ofyn ar y noson.

Postiadau blog diweddar

Dysgu: Prosiect Tir a Môr

Dysgu: Prosiect Tir a Môr

Cyflwyniad o’r prosiect Tir a Môr, sydd yn cael ei rhedeg gen Partneriaeth Llŷn ac ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Rydym ni yn cynnal ei'n gweithdy cyntaf ar-lein ar dydd Mercher 30ain Medi rhwng 5.30yp - 7.00yh. Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a'r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda'n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect. P'un a ydych yn...