Ymholiadau cyffredinol

Os hoffech chi gysylltu â thîm y prosiect cysylltwch â ni yn:

gwybodaeth@ormynyddirmor.cymru

Rydym yn dîm bach ond byddwn yn ymateb i’ch e-bost cyn gynted ag y bo modd.

Cyfeiriad

Uned 6, Parc Eco Dyfi
Machynlleth
Powys
SY20 8AX

Ymholiadau gan y cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr sydd ag ymholiad neu gais am gyfweliad, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu:

cyfathrebu@ormynyddirmor.cymru