Coming Soon... Yn dod yn fuan...

This project is currently going through a transition and a new website is being created and launched in September with our new project name ‘Tir Canol. The name ‘Tir Canol’ has been developed with the community and symbolises two important elements:

1. Our local area - we’re focused in an area of mid Wales, roughly between the Dyfi and the Rheidol rivers. Tir Canol = middle land.

2. Tir Canol = middle ground. This project is all about meeting in the middle, about collaboration and respecting our range of experiences and expertise, we think the idea of the Tir Canol, and holding the middle ground is really important and reflects the importance of this to the project.

Come back in September to see our new website and learn more about our plans for the year ahead, or click through to visit our old website.

Mae’r prosiect yma mewn cyfnod o newid ac mae wefan newydd yn cael ei chreu a fydd yn lawnsio yn Medi efo ei’n enw newydd ‘Tir Canol’. Mae’r end ‘Tir Canol’ wedi cael ei ddatblygu gyda’r cymuned ac yn adlewyrchu ddau elfen bwysig:

1. Ei’n ardal lleol, neu ei’n cynefin! Rydym ni’n canolbwyntio ei’n trafodaethau a cynlluniau yn ardal canolbarth Cymru, rhwng yr afonydd Dyfi a Rheidol, felly y Tir Canol.

2. Tir Canol - Mae’r syniad o cwrdd yn y tir canol yn bwysig iawn i ni. Rydym yn angerddol am gydweithio a pharchu ein hystod o brofiadau ac arbenigedd, credwn fod y syniad o'r Tir Canol, a dal y tir canol yn bwysig iawn ac yn adlewyrchu pwysigrwydd hyn i'r prosiect.

Dewch 'nôl i weld ei’n wefan newydd ac ei’n gynlluniau am y flwyddyn i ddod yn Medi, neu cliciwch yma i ymweld â’n hen wefan.