O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Dyddiadau ychwanegol – sesiynau galw heibio

Fyddwn ni yn cynnal mwy o sesiynau galw heibio yn 2020, ac wedi bod yn adlewyrchu ar ei’n sesiynau ar ddiwedd flwyddyn ddiwethaf.

Ar ddiwedd 2019 wnaethom ni cynnal saith sesiwn galw heibio. Daeth dros 130 o’r gymuned i ymuno a ni i drafod y prosiect, ei gobeithio’n, pryderon a syniadau. Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth dod. 

Rydym yn ymddiheuro am y byr rybudd am y sesiynau yma ac am gadarnhau bydd yna nifer o gyfleoedd arall i bobl cymryd rhan yn y prosiect dros y misoedd nesaf. 

Mae gennym ni ddau sesiwn galw heibio yn digwydd yn fuan:

  • Dydd Gwener 24ain Ionawr, rhwng 15.00 a 18.00 yn Ganolfan Machinations, Llanbrynmair
  • Dydd Mercher 5ed Chwefror rhwng 15.00 a 18.00 yn Y Ganolfan, Aberhosan

Fydd manylion unrhyw sesiynau arall yn cael ei chyhoeddi ar y wefan. 

Os ydych chi am i ni gynnal sesiwn yn eich cymuned chi, neu roi sgwrs am y prosiect mae croeso i chi cysylltu â Siân Stacey, Cydlynydd Ymgysylltu ar Gymuned y prosiect. 

Mi fyddwn ni yn cael crynodeb cyflawn o’r sesiynau ar brif themâu a thrafodaethau wnaeth codi yn ystod rhain ar ei’n wefan yn fuan. 

Postiadau blog diweddar

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau'n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y...

Ymunwch a’n tîm cyd-ddylunio

Ymunwch a’n tîm cyd-ddylunio

Dysgwch mwy am sut allwch chi fod yn rhan o’n tîm cyd-ddylunio drwy fod yn ‘hwylusydd cymunedol, ac ychwanegu eich llais at y côr cyd-ddylunio.

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni

Adroddiad byr gan y myfyriwr PhD, Rachel Dolan o Brifysgol Bangor ar ei ymchwil o 2019 ar sut mae pobl yn cael mynediad i ac yn elwa o gysylltu â natur