O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Dyddiadau ychwanegol – sesiynau galw heibio

Fyddwn ni yn cynnal mwy o sesiynau galw heibio yn 2020, ac wedi bod yn adlewyrchu ar ei’n sesiynau ar ddiwedd flwyddyn ddiwethaf.

Ar ddiwedd 2019 wnaethom ni cynnal saith sesiwn galw heibio. Daeth dros 130 o’r gymuned i ymuno a ni i drafod y prosiect, ei gobeithio’n, pryderon a syniadau. Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth dod. 

Rydym yn ymddiheuro am y byr rybudd am y sesiynau yma ac am gadarnhau bydd yna nifer o gyfleoedd arall i bobl cymryd rhan yn y prosiect dros y misoedd nesaf. 

Mae gennym ni ddau sesiwn galw heibio yn digwydd yn fuan:

  • Dydd Gwener 24ain Ionawr, rhwng 15.00 a 18.00 yn Ganolfan Machinations, Llanbrynmair
  • Dydd Mercher 5ed Chwefror rhwng 15.00 a 18.00 yn Y Ganolfan, Aberhosan

Fydd manylion unrhyw sesiynau arall yn cael ei chyhoeddi ar y wefan. 

Os ydych chi am i ni gynnal sesiwn yn eich cymuned chi, neu roi sgwrs am y prosiect mae croeso i chi cysylltu â Siân Stacey, Cydlynydd Ymgysylltu ar Gymuned y prosiect. 

Mi fyddwn ni yn cael crynodeb cyflawn o’r sesiynau ar brif themâu a thrafodaethau wnaeth codi yn ystod rhain ar ei’n wefan yn fuan. 

Postiadau blog diweddar

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Rydym ni yn cynnal ei'n gweithdy cyntaf ar-lein ar dydd Mercher 30ain Medi rhwng 5.30yp - 7.00yh. Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a'r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda'n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect. P'un a ydych yn...

Cyfleoedd i gymryd rhan yn llunio’r prosiect

Cyfleoedd i gymryd rhan yn llunio’r prosiect

Dros yr haf rydym wedi bod yn siarad 1 – 1 efo nifer o bobl yn yr ardal a hoffwn ddiolch i’r rhai sydd wedi rhoi o’i hamser yn ystod y cyfnod. Yn ystod Medi, mae gennym nifer o ffyrdd gallwch chi gymryd rhan yn y prosiect. Holiadur am eich defnydd chi o’r adnoddau...