O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Dysgu: Prosiect Tir a Môr

Partneriaeth Llŷn ac ACA Pen Llŷn a’r Sarnau sy’n arwain ar brosiect cydweithredol sy’n canolbwyntio ar ddatrys rhai o’r problemau sy’n effeithio ar adnoddau naturiol yn yr ardal ar y Tir a’r Môr sy’n amgylchynu’r Penrhyn Llŷn.

Nod y prosiect hwn yw cynnal ac ehangu stribyn di-dor o gynefinoedd amrywiol ar hyd ar arfordir sy’n cydredeg â Llwybr Arfordir Cymru. Mae’r prosiect yn datblygu arfer da ym maes rheoli dalgylch afon a rheoli rhywogaethau goresgynnol, gan gynnig buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol wrth gyplysu’r gwaith â chynlluniau i wella amaethyddiaeth ac adnoddau cymdeithasol-ddiwylliannol.

Mae’r prosiect hefyd yn treialu model ffermio ‘talu am ganlyniadau’ ar dair fferm sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Y nod yw edrych ar fodel ffermio newydd all gael ei ddilyn mewn ardaloedd eraill yn y dyfodol.

 

Porth Neigwl

Mae’r ddwy bartneriaeth wedi datblygu dull cydweithredol o weithredu’n lleol, gan ganiatáu i bawb gydweithio i ddatblygu a gweithredu cynlluniau gwaith ymarferol yn gyflym ac yn ddi-dor, ac yn annog pawb yn yr ardal i gydweithio i roi’r prosiect ar waith.

Bydd elfen gryf o ymgysylltu â’r gymuned ehangach drwy gynnal digwyddiadau a mynd i ysgolion lleol yn rhan o’r prosiect.

Gobaith Alison Hargrave, sydd yng nghyd reoli’r prosiect Tir a Môr, yw dod â dysgu ac adfer da o’r prosiect hon a’i gwaith blaenorol i brosiect O’r Mynydd i’r Môr. 

Mae’n hollol bwysig bod prosiectau newydd yn adeiladu ar waith blaenorol a phresennol, bod nhw yn dysgu gan eraill ac yn rhoi buddeiliaid lleol yng nghreiddiau’r prosiect.

Alison Palmer Hargrave

Swyddog ACA, Pen Llŷn a’r Sarnau

I ddysgu mwy am y prosiect Tir a Môr ewch i:

www.penllynarsarnau.co.uk 

Neu dilynwch ei chyfryngau cymdeithasol

Postiadau blog diweddar

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Rydym ni yn cynnal ei'n gweithdy cyntaf ar-lein ar dydd Mercher 30ain Medi rhwng 5.30yp - 7.00yh. Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a'r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda'n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect. P'un a ydych yn...

Cyfleoedd i gymryd rhan yn llunio’r prosiect

Cyfleoedd i gymryd rhan yn llunio’r prosiect

Dros yr haf rydym wedi bod yn siarad 1 – 1 efo nifer o bobl yn yr ardal a hoffwn ddiolch i’r rhai sydd wedi rhoi o’i hamser yn ystod y cyfnod. Yn ystod Medi, mae gennym nifer o ffyrdd gallwch chi gymryd rhan yn y prosiect. Holiadur am eich defnydd chi o’r adnoddau...