O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Dysgu: Prosiect Tir a Môr

Partneriaeth Llŷn ac ACA Pen Llŷn a’r Sarnau sy’n arwain ar brosiect cydweithredol sy’n canolbwyntio ar ddatrys rhai o’r problemau sy’n effeithio ar adnoddau naturiol yn yr ardal ar y Tir a’r Môr sy’n amgylchynu’r Penrhyn Llŷn.

Nod y prosiect hwn yw cynnal ac ehangu stribyn di-dor o gynefinoedd amrywiol ar hyd ar arfordir sy’n cydredeg â Llwybr Arfordir Cymru. Mae’r prosiect yn datblygu arfer da ym maes rheoli dalgylch afon a rheoli rhywogaethau goresgynnol, gan gynnig buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol wrth gyplysu’r gwaith â chynlluniau i wella amaethyddiaeth ac adnoddau cymdeithasol-ddiwylliannol.

Mae’r prosiect hefyd yn treialu model ffermio ‘talu am ganlyniadau’ ar dair fferm sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Y nod yw edrych ar fodel ffermio newydd all gael ei ddilyn mewn ardaloedd eraill yn y dyfodol.

 

Porth Neigwl

Mae’r ddwy bartneriaeth wedi datblygu dull cydweithredol o weithredu’n lleol, gan ganiatáu i bawb gydweithio i ddatblygu a gweithredu cynlluniau gwaith ymarferol yn gyflym ac yn ddi-dor, ac yn annog pawb yn yr ardal i gydweithio i roi’r prosiect ar waith.

Bydd elfen gryf o ymgysylltu â’r gymuned ehangach drwy gynnal digwyddiadau a mynd i ysgolion lleol yn rhan o’r prosiect.

Gobaith Alison Hargrave, sydd yng nghyd reoli’r prosiect Tir a Môr, yw dod â dysgu ac adfer da o’r prosiect hon a’i gwaith blaenorol i brosiect O’r Mynydd i’r Môr. 

Mae’n hollol bwysig bod prosiectau newydd yn adeiladu ar waith blaenorol a phresennol, bod nhw yn dysgu gan eraill ac yn rhoi buddeiliaid lleol yng nghreiddiau’r prosiect.

Alison Palmer Hargrave

Swyddog ACA, Pen Llŷn a’r Sarnau

I ddysgu mwy am y prosiect Tir a Môr ewch i:

www.penllynarsarnau.co.uk 

Neu dilynwch ei chyfryngau cymdeithasol

Postiadau blog diweddar

Ymunwch a’n tîm cyd-ddylunio

Ymunwch a’n tîm cyd-ddylunio

Dysgwch mwy am sut allwch chi fod yn rhan o’n tîm cyd-ddylunio drwy fod yn ‘hwylusydd cymunedol, ac ychwanegu eich llais at y côr cyd-ddylunio.

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni

Adroddiad byr gan y myfyriwr PhD, Rachel Dolan o Brifysgol Bangor ar ei ymchwil o 2019 ar sut mae pobl yn cael mynediad i ac yn elwa o gysylltu â natur

Straeon: Gwenno, hwylusydd cyd-ddylunio

Straeon: Gwenno, hwylusydd cyd-ddylunio

Mae'r prosiect wedi bod yn gweithio gyda Gwenno Edwards sydd yn arbenigo yn cyd-ddylunio a gwaith a hwyluso. Mae Gwenno yn ymgynghorydd sy'n gweithio yn bennaf gyda’r sector gyhoeddus a dinesig. Mae hi wedi arwain prosiectau i ddylunio atebion ar gyfer problemau...