O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Galwad am Artistiaid Preswyl

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi lansiad rhaglen artistiaid preswyl a fydd yn cymryd lle yn ardal y prosiect yma dros y flwyddyn nesaf. Mae Gwobr Preswyliadau a Chelfyddydau Artistiaid Tirweddau mewn Perygl yn agor am geisiadau ar 7 Ionawr 2021, ac yn derbyn ceisiadau tan 7 Chwefror 2021. Fydd y preswyliadau yn cychwyn ym Mehefin 2021 ac yn rhedeg tan Ebrill 2022. Mae yna wobr o hyd at £3,500 yn gysylltiedig efo’r preswyliad yma, gyda’r cyfle am £1,800 pellach drwy wobr celfyddydau.

Mae’r rhaglen yn chwilio am artistiaid sydd â diddordeb mewn cysylltu cymunedau lleol â thirwedd drwy’r celfyddydau a diwylliant, yn enwedig y rhai y gall ailgysylltu pobl â byd natur a chyfleu’r heriau a chyfleoedd y mae adfer tirwedd yn eu darparu. Bydd angen i bob artist ymgymryd ag agwedd ar ymgysylltu â’r cyhoedd fel rhan o’u preswyliad. Gallai hyn fod yn ganlyniad, er enghraifft, o osodiad celf ryngweithiol, arddangosfa, darlleniad barddoniaeth, cyhoeddiad, perfformiad, neu waith celf gyhoeddus. Mae’n hanfodol fod yr artist, neu grŵp o artistiaid efo cysylltiad sylweddol â’r dirwedd yma.

Am fwy o wybodaeth ac i gyflawni cais i’r preswyliaeth ewch i wefan y rhaglen yma.

Postiadau blog diweddar

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a...

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau'n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y...