Beth yw yr ‘Glasbrint’?

Mae’r Glasbrint yn dod a phopeth rydym ni wedi clywed hyd pelled yn ystod ddatblygiad y prosiect yma, gan gynnwys gweithdai, sesiynau galw heibio, a sgyrsiau. Mae’r ddogfen yn cynnwys y weledigaeth, themâu a syniadau penodol mae pobl wedi rhannu efo ni drwy gydol y proses cyd-ddylunio, a sut mae hyn yn gallu cyflawni gweledigaeth strategol am ddyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu. Mae’r Glasbrint hefyd yn egluro sut mae’r prosiect wedi datblygu a pwy sydd wedi cymryd rhan hyd hyn. 

Y Glasbrint

Gallwch ddarllen y Glasbrint drwy glicio ar y llun isod, fydd hyn yn mynd a chi i ddogfen Google sydd yn agored i bawb. Os ydych yn cael unrhyw anawsterau yn darllen y ddogfen ar-lein cysylltwch efo’r prosiect a gallwn ni rhannu fersiwn PDF neu bostio un papur i chi os ydy hyn yn haws i chi ddarllen. 

Rhannwch eich ymateb

Fyddwn wrth ei’n foddau yn clywed eich ymateb i’r Glasbrint! Beth oeddech chi’n meddwl o’r Glasbrint? Beth oedd ar goll o’r ddogfen? Gallwch gwblhau’r ffurflen isod i rannu eich ymateb. Mae’n bosib cwblhau’r ffurflen yma yn Gymraeg drwy newid yr iaith ar dop de’r ffurflen. 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Fydd tîm y prosiect yn cyd-weithio efo rhanddeiliaid i gefnogi’r datblygiad o’r syniadau yma mewn i geisiadau cyllideb i helpu gweld y weledigaeth yma i’w gael ei gweithredu.

Mae cyllideb bresennol y prosiect yn gorffen diwedd mis Mai 2022. 

Eisiau fod yn rhan o hyn?

Os hoffech chi fod yn rhan o ddatblygu’r themâu a gweithredoedd o fewn y Glasbrint cysylltwch â Siân, Swyddog Ddatblygu’r Prosiect: sian.stacey@ormynyddirmor.cymru

Rydym yn gwahodd pobl a sefydliadau i rannu mwy am ei syniadau am brosiectau all cael ei ddatblygu mewn i geisiadau grant ar gyfer gweithredu’r Glasbrint. Gallwch ddewis i weithio efo grŵp ar syniad sydd yn barod yn rhan o’r Glasbrint, neu gallwch rannu syniad eich hun am brosiect (os ydy o yn gyfatebol i’r Meini Prawf a themâu’r prosiect).  Gallwch lawr lwytho a chwblhau’r ddogfen Cynnig yma.

Rydym yn gofyn i’r Cynigion gael ei rhannu efo ni erbyn diwedd Chwefror 2022.

 

Diolch!

Hoffwn ni ddiolch i bawb sydd wedi rhoi ei amser, rhannu ei phrofiadau ac arbenigaeth drwy gydol y proses o ddatblygu’r prosiect.