O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Rydym ni yn cynnal ei’n gweithdy cyntaf ar-lein ar dydd Mercher 30ain Medi rhwng 5.30yp – 7.00yh.

Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a’r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda’n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect.

P’un a ydych yn berchennog busnes, yn ffarmwr, yn bysgotwr, yn ymwneud â grŵp cymunedol, yn gweithio i brosiect yn yr ardal, neu’n gweithio ym maes cadwraeth, dewch i’r amlwg.

I gofrestru i ymuno a’r gweithdy dilynwch y linc isod. 

**Mae llefydd yn gyfyngedig, ond fyddwn ni yn cynnal y gweithdy yma eto os nid yw’n bosib i nifer o bobl ymuno a’r gweithdy yma.**

 

Holiadur am eich defnydd chi o’r adnoddau naturiol yn yr ardal.

Rydym ni wedi cael ymateb gwych i lansiad ei’n holiadur yn barod. Fyddwn ni yn cadw’r holiadur yma ar agor am nifer o fisoedd felly mae dal amser i chi cwblhau hyn os nad ydych chi wedi gwneud yn barod.

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...