O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Rydym ni yn cynnal ei’n gweithdy cyntaf ar-lein ar dydd Mercher 30ain Medi rhwng 5.30yp – 7.00yh.

Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a’r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda’n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect.

P’un a ydych yn berchennog busnes, yn ffarmwr, yn bysgotwr, yn ymwneud â grŵp cymunedol, yn gweithio i brosiect yn yr ardal, neu’n gweithio ym maes cadwraeth, dewch i’r amlwg.

I gofrestru i ymuno a’r gweithdy dilynwch y linc isod. 

**Mae llefydd yn gyfyngedig, ond fyddwn ni yn cynnal y gweithdy yma eto os nid yw’n bosib i nifer o bobl ymuno a’r gweithdy yma.**

 

Holiadur am eich defnydd chi o’r adnoddau naturiol yn yr ardal.

Rydym ni wedi cael ymateb gwych i lansiad ei’n holiadur yn barod. Fyddwn ni yn cadw’r holiadur yma ar agor am nifer o fisoedd felly mae dal amser i chi cwblhau hyn os nad ydych chi wedi gwneud yn barod.

Postiadau blog diweddar

Galwad am Artistiaid Preswyl

Galwad am Artistiaid Preswyl

Cyhoeddi lansiad rhaglen artistiaid preswyl a fydd yn cymryd lle yn ardal y prosiect yma dros y flwyddyn nesaf

Straeon: Gwenno, hwylusydd cyd-ddylunio

Straeon: Gwenno, hwylusydd cyd-ddylunio

Mae'r prosiect wedi bod yn gweithio gyda Gwenno Edwards sydd yn arbenigo yn cyd-ddylunio a gwaith a hwyluso. Mae Gwenno yn ymgynghorydd sy'n gweithio yn bennaf gyda’r sector gyhoeddus a dinesig. Mae hi wedi arwain prosiectau i ddylunio atebion ar gyfer problemau...