O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Dychmygwch natur a pobl yn ffynnu, o’r mynydd i’r môr

Mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr yn bartneriaeth wirfoddol yng nghanolbarth Cymru sy’n archwilio dulliau arloesol o weithio dros natur ar raddfa tirwedd 

 

Rydym yn chwilio am ddull cyffredin, cytûn ac ysbrydoledig o ddefnyddio adnoddau naturiol, er lles natur a phobl.
Bydd hyn yn golygu cydweithio ar draws ffiniau perchenogaeth i ddatblygu datrysiadau beiddgar, wedi eu gwreiddio yn nhreftadaeth a diwylliant y tir a’r môr lleol.

Darllen y newyddion diweddaraf

Gwerthusiad annibynnol o ddatblygiad cynnar y prosiect

Rhannu’r dysgu o werthusiad annibynnol cyfnod ddatblygu cynnar y prosiect.

Dysgu: Prosiect Tir a Môr

Cyflwyniad o’r prosiect Tir a Môr, sydd yn cael ei rhedeg gen Partneriaeth Llŷn ac ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

Sgyrsiau ar-lein ac atebion i’ch cwestiynnau

Wedi methu’r sgyrsiau ar-lein? Mae’r rhain nawr ar gael i wylio eto, gan gynnwys pob un o’ch cwestiynau ac ei’n atebion.

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Rydym ni yn cynnal ei'n gweithdy cyntaf ar-lein ar dydd Mercher 30ain Medi rhwng 5.30yp - 7.00yh. Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a'r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda'n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect. P'un a ydych yn...