Beth yw Hwyluswyr Cymunedol?

Rydyn ni’n credu y dylai’r weledigaeth ar gyfer y prosiect, a’r syniadau sy’n cael eu datblygu cael eu creu mewn ffordd sy’n wirioneddol gydweithredol. Rydyn ni’n ymwybodol nad ydym ni wedi llwyddo i gyrraedd sawl grŵp lleol yn ystod ein proses ymgysylltu â’r gymuned. Ni’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch help i ddod a lleisiau a safbwyntiau gwahanol i’r prosiect. 

Drwy gynnal eich sgwrs grŵp eich hunan, byddwch yn helpu ni i gasglu mwy o wybodaeth am be sy’n wirioneddol bwysig i’ch cymunedau chi wrth ddychmygu dyfodol ble mae pobl a natur yn ffynnu gyda’i gilydd. Bydd y themâu sy’n dod fyny yn eich sgyrsiau yn helpu i ddylanwadu camau nesa’r prosiect ble byddwn yn dechrau dylunio’r syniadau yma mewn mwy o fanylder. 

Sut ydw i’n ymuno?

Rydym ni eisiau gwneud o mor hawdd â phosib i chi cymryd rhan yn y prosiect fel un o’n Hwyluswyr Cymunedol ac i chi fod yn rhan o’n tîm cyd-ddylunio. Rydym ni wedi creu pecyn wybodaeth i helpu efo hyn. Gallwch ddarllen y pecyn yma, neu ddarllen ei’n ‘Pecyn Croeso’ isod.

Mae’r sesiwn briffio nesaf i bobl sydd â diddordeb ymuno fel Hwyluswyr Cymunedol yn cael ei chynnal ar:

Os nad ydych yn gallu ymuno yn y gweithdy yma ond rydych efo diddordeb yn ymuno fel Hwylusydd Cymunedol cwblhewch y ffurflen fer yma yn mynegi eich diddordeb a fyddwn ni’n cysylltu efo chi.

Mae gweithdai briffio wedi cael ei chynnal ar:

  • Dydd Iau 18fed Mawrth am 12.30yp
  • Dydd Mercher 7fed Ebrill am 5.30yp

Cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod beth hoffech chi fod yn rhan ohono. Anfonwch e-bost i gyflwyno eich hun neu i wneud cais am gyfarfod ar-lein. Sian Stacey yw Swyddog Datblygu’r Prosiect, a’i chyfeiriad e-bost yw: sian.stacey@ormynyddirmor.cymru

Ymunwch â’r rhestr bostio ei’n gylchlythyr

Os ydych chi am gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd yn y dyfodol sy’n gysylltiedig ag O’r Mynydd i’r Môr, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio.