O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau’n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y broses ddylunio.

  • Ydych chi’n angerddol am sicrhau dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu?
  • Oes gennych chi syniadau am enghreifftiau da o sut allwn ni gefnogi natur?
  • Ydych chi’n gweithio ar y tir neu yn y môr ac efo profiadau i rannu?

Dewch am sgwrs efo Siân, Swyddog Prosiect O’r Mynydd i’r Môr er mwyn darganfod mwy am sut mae’r prosiect wedi newid a sut allwch fod yn rhan o’r broses cyd-ddylunio dros yr Haf. Rydym hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio rhithiol, gwelwch isod i gofrestru am rhain. 

Dwi’n gwybod pa mor bwysig yw gwrando ar y rhai sy’n gweithio’r tir a’r môr, a’r amrywiaeth o bobl sy’n ffurfio’r gymuned, gan ddenu arbenigwyr mewn meysydd penodol o brofiadau byw fel ffermwyr neu bysgotwyr i arbenigwyr mewn agweddau gwyddonol penodol. Mae’n wych cael mwy a mwy o bobl leol yn cymryd rhan, mae’nn gyfnod cyffrous iawn i’r prosiect.” 

Siân Stacey

Swyddog Ddatblygu'r Prosiect

Mehefin

Dydd Mercher 16eg, 9.30-14.00 – Caffi Alys, Machynlleth

Dydd Iau 17eg, 15.00 – 17.00 – Cletwr, Tre’r Ddol

Dydd Gwener 18fed, 11.00 – 15.00 – Siop y Pethe, Aberystwyth

Dydd Sadwrn 19eg, 10.00 – 14.00 – RSPB Ynys Hir, Eglwysfach

Gorffennaf

Dydd Mercher 14eg, 9.30 – 14.00 – Farchnad Machynlleth

Dydd Iau 15eg, 15.00 – 17.00 – Cletwr, Tre’r Ddol

Dydd Sadwrn 17eg, 11.00 – 14.00 – Canolfan Bywyd Gwyllt Cors Dyfi

Mwy i gadarnhau

Nid oes angen cofrestri ar gyfer y sesiynau yma, jyst cipiwch mewn unrhyw bryd sy’n gyfleus i chi.

Mae ei’n sesiynau galw heibio rhithiol ar gael i gofrestri ar y dyddiadau isod. Gallwch gofrestri am rain drwy’r system archebu isod.

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...