O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau’n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y broses ddylunio.

  • Ydych chi’n angerddol am sicrhau dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu?
  • Oes gennych chi syniadau am enghreifftiau da o sut allwn ni gefnogi natur?
  • Ydych chi’n gweithio ar y tir neu yn y môr ac efo profiadau i rannu?

Dewch am sgwrs efo Siân, Swyddog Prosiect O’r Mynydd i’r Môr er mwyn darganfod mwy am sut mae’r prosiect wedi newid a sut allwch fod yn rhan o’r broses cyd-ddylunio dros yr Haf. Rydym hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio rhithiol, gwelwch isod i gofrestru am rhain. 

Dwi’n gwybod pa mor bwysig yw gwrando ar y rhai sy’n gweithio’r tir a’r môr, a’r amrywiaeth o bobl sy’n ffurfio’r gymuned, gan ddenu arbenigwyr mewn meysydd penodol o brofiadau byw fel ffermwyr neu bysgotwyr i arbenigwyr mewn agweddau gwyddonol penodol. Mae’n wych cael mwy a mwy o bobl leol yn cymryd rhan, mae’nn gyfnod cyffrous iawn i’r prosiect.” 

Siân Stacey

Swyddog Ddatblygu'r Prosiect

Mehefin

Dydd Mercher 16eg, 9.30-14.00 – Caffi Alys, Machynlleth

Dydd Iau 17eg, 15.00 – 17.00 – Cletwr, Tre’r Ddol

Dydd Gwener 18fed, 11.00 – 15.00 – Siop y Pethe, Aberystwyth

Dydd Sadwrn 19eg, 10.00 – 14.00 – RSPB Ynys Hir, Eglwysfach

Gorffennaf

Dydd Mercher 14eg, 9.30 – 14.00 – Farchnad Machynlleth

Dydd Iau 15eg, 15.00 – 17.00 – Cletwr, Tre’r Ddol

Dydd Sadwrn 17eg, 11.00 – 14.00 – Canolfan Bywyd Gwyllt Cors Dyfi

Mwy i gadarnhau

Nid oes angen cofrestri ar gyfer y sesiynau yma, jyst cipiwch mewn unrhyw bryd sy’n gyfleus i chi.

Mae ei’n sesiynau galw heibio rhithiol ar gael i gofrestri ar y dyddiadau isod. Gallwch gofrestri am rain drwy’r system archebu isod.

Postiadau blog diweddar

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Ar yr 2il o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod agored prosiect O’r Mynydd i’r Môr ar y cyd gyda Menter Mynyddoedd Cambria, ar fferm Moelgolomen Tal y Bont, Ceredigion. Y bwriad oedd rhannu datblygiadau’r prosiect a rhoi cyfle i mwy o bobl yr ardal fwydo mewn i’r broses cyd...

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a...