Sut mae’r prosiect yn cael ei ariannu?

Yn dilyn cais llwyddiannus i raglen Endangered Landscapes Programme yn 2018, dyfarnwyd cyllid o £3.4 miliwn ar gyfer O’r Mynydd i’r Môr dros gyfnod o bum mlynedd. Os ydych am ddarllen yr cais wreiddiol am yr hen cyfnod o’r proseict gallwch wneud yma

Ym mis Mehefin 2020, fe wnaeth y prosiect ail-strwythuro ac addasu’r amserlen ddarparu er mwyn canolbwyntio ar gyfnod cychwynnol o ddylunio ar y cyd, sy’n cael ei ariannu (£150,000) gan y cyllid gwreiddiol am y flwyddyn i ddwy flynedd nesaf (gan ddibynnu ar newidiadau i’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol). 

Bydd y cyllid hwn yn cefnogi archwilio sut allai ymdrech sylweddol a pharhaus i greu cyfleoedd newydd yn ardal y prosiect, ynghyd ag isadeiledd, ddarparu newid cadarnhaol ar gyfer natur a phobl ar raddfa eang.

Ffurflen Gais