O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu’r Prosiect, am lle mae’r prosiect wedi cyrraedd a sut mae’r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio’r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod.

Gweithdy creadigol gyda TAIR – 23/02/22

Fydd TAIR yn cynnal gweithdy creadigol i gasglu syniadau ar gyfer dyfodol O’r Mynydd i’r Môr. Sesiwn greadigol 90 munud 16:30-18:00, dydd Mercher 23 Chwefror, yn Ganolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth. Fydd y sesiwn yn cynnwys trafodaeth am yr eirfa sy’n perthyn i ardal y prosiect, a gwahodd pobl i wneud collage gan ddefnyddio lluniau o blanhigion a phethau sy’n perthyn i dirwedd yr ardal – gan obeithio y byddwn yn gallu defnyddio’r collage a’r drafodaeth fel sail ar gyfer brand newydd i’r prosiect.

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Ar yr 2il o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod agored prosiect O’r Mynydd i’r Môr ar y cyd gyda Menter Mynyddoedd Cambria, ar fferm Moelgolomen Tal y Bont, Ceredigion. Y bwriad oedd rhannu datblygiadau’r prosiect a rhoi cyfle i mwy o bobl yr ardal fwydo mewn i’r broses cyd...