Polisi Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch a sut rydym yn amddiffyn eich preifatrwydd. Mae hefyd yn amlinellu’r hawliau sydd gennych o ran sut rydym yn ymdrin â’ch data personol.

Rydym yn cydymffurfio â phob agwedd ar fframwaith deddfwriaethol diogelu data’r DU, sy’n cynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR), y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE), a’r Ddeddf Diogelu Data, fel y’i diwygir a’i diweddarir o dro i dro (y “ddeddfwriaeth berthnasol”).

 

PERCHENNOG

Mae’r wefan hon yn eiddo i O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea, RSPB Ynys Hir, Dyfi Furnace, Machynlleth, SY20 8TA. Ein cyfeiriad gwefan yw: http://www.ormynyddirmor.cymru.

EICH PREIFAT

O’r Mynydd i’r Môr wedi ymrwymo i gynnal ymddiriedaeth ymwelwyr i’n gwefan. Nid ydym yn y busnes o werthu, rhentu na masnachu rhestrau e-bost gyda chwmnïau eraill at ddibenion marchnata ac ni fyddwn byth.

 

GWYBODAETH PERSONOL

Mae gwybodaeth bersonol yn cyfeirio at unrhyw wybodaeth y gellir ei ddefnyddio i’ch adnabod chi, megis; eich enw, eich cyfeiriad e-bost neu’ch rhif ffôn.

Gallwch bori trwy ein gwefan heb ddarparu unrhyw un o’r wybodaeth hon. Rydym yn casglu data anhysbys i ddadansoddi traffig ond nid yw hyn wedi’i glymu i’ch cyfeiriad IP.

Fodd bynnag, pan fyddwch yn cofrestru i’n rhestr bostio, byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol. Defnyddir y wybodaeth hon yn unig i’ch ychwanegu at ein rhestr bostio sy’n cael ei chynnal ar MailChimp – system ddiogel sy’n gweithredu o fewn holl ofynion cyfreithiol GDPR / UE i gynnal eich data personol yn ddiogel.

 

‘COOKIES’

Ffeiliau testun bach sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol yw ‘cookies’. Fe’u defnyddir yn eang er mwyn gwneud gwefannau yn gweithio, neu’n gweithio mewn ffordd well, fwy effeithlon. Gallant wneud hyn oherwydd gall gwefannau ddarllen ac ysgrifennu’r ffeiliau hyn, gan eu galluogi i adnabod chi a chofio gwybodaeth bwysig a fydd yn gwneud defnydd o wefan yn fwy cyfleus (er enghraifft trwy gofio lleoliadau dewis).

Gallwch wrthod neu dynnu ‘cookies’ oddi ar ein gwefan ar unrhyw adeg trwy gyrchu’r gosodiadau ar eich porwr. Mae gwybodaeth am y weithdrefn i’w dilyn ar wefan eich darparwr porwr Rhyngrwyd trwy’ch sgrin gymorth. Gallwch hefyd gyfeirio at allaboutcookies.org am wybodaeth ar borwyr a ddefnyddir yn gyffredin. Cofiwch, os yw ‘cookies’ yn anabl neu’n cael eu tynnu, ni all pob nodwedd y wefan hon weithredu fel y bwriadwyd.

 

CYSYLLTIADAU Ā WEFANNAU ERAILL

Ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu eich data ar wefannau y gallwch gysylltu â nhw o’r wefan hon.

 

CANIATÂD

Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n rhoi caniatâd i gasgliad a defnydd o’r wybodaeth a roddwch i ni fel yr amlinellir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Efallai y byddwn yn newid y Polisi Preifatrwydd hwn yn y dyfodol heb rybudd, felly gwiriwch yn ôl yn achlysurol. Os byddwn yn newid ein Polisi Preifatrwydd, byddwn yn cyhoeddi’r newidiadau ar y dudalen hon.

 

Am unrhyw gwestiynau neu bryderon, gallwch anfon e-bost atom yn gwybodaeth@ormynyddirmor.cymru.